Hz. Mehdi (a.s.) Arapça BilmeyecektirNitekim Hakim et-Tirmizi –kuddise sırruh- Hazretleri "Hatmü’l-evliya" kitabında Hz. Mehdi için şöyle demiştir: 

"Nasıl ki peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem-e ‘Hatemü’n-nübüvve’ verilmişse ve o bütün peygamberler üzerine Allah-u Teala’nın bir hücceti ise, velilerin sonuncusu olan bu Veli (Hz. Mehdi) de ahir zamanda öyle olacaktır." 

Muhyiddin İbnü’l-Arabi –kuddise sırruh- Hazretleri, Hakim et-Tirmizi –kuddise sırruh- Hazretleri’nin "Hatmü’l-evliya"da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı "el-Cevabü’l-Müstakim" isimli eserinde şöyle buyurmuştur: 

"Buna hak kazanan, ceddine (yani Muhammed Aleyhisselam’a) çok benzeyen bir kimsedir. O (Hz. Mehdi (a.s.))Arapça’yı pek iyi konuşamaz, fakat ahlakı hususunda ondan farklı da olmaz. O (Hz. Mehdi (a.s.)), orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’nin), ismi ‘Diri’ olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir." 

(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)(Nurun Ala Nur Kalblerin Anahtarı Allah-u Teala’nın Buyurduğu, Resulullah Aleyhisselam’ın Duyurduğu Kıyamet ve Alametleri Ömer Öngüt / Hakikat Yayıncılık Sayfa: 288)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder