Evrimcilerin Sahte İlahı Tesadüfler


Darwinistlerin basit dünyasına göre zaman ve tesadüfler birlikte her şeyi meydana getirebilirler...

Darwinistlere göre, bütün dünyadaki muhteşem canlı çeşitliliği, “TESADÜFEN” var olmuştur. Darwinistler, “Allah yarattı” dememek için (Allah’ı tenzih ederiz) kendilerine tesadüfleri ilah edinmişler ve müthiş komplekslikteki muhteşem canlı sistemlerinin tek kaynağının kör, şuursuz olaylar olduğunu iddia etmişlerdir. Darwinizm; böylesine basit ve gülünç bir mantığın üzerine bina edilerek insanları aldatmıştır. Üniversitelerde ders veren profesörlerin, yıllarca okumuş-araştırmış bilim adamlarının ve eğitimcilerin hiçbir bilinci olmayan rastgele olaylardan; düşünen, tedbir alan, olağanüstü sistemler var eden üstün bir yaratıcı akılmış gibi bahsedebilmeleri büyük bir mucizedir (Allah’ı tenzih ederiz).

Tesadüfler, Darwinistlerin sözde her şeyi gerçekleştiren, adeta mucizeler meydana getiren sahte ilahıdır. Darwinistlerin basit dünyasına göre zaman ve tesadüfler birlikte hayali bir şekilde her şeyi meydana getirebilirler. Bu akıl dışı inanca göre tesadüfler insanların başaramadıklarını başarır, her nasılsa laboratuvardan ve bilim adamlarından daha üstün bilgi, yetenek ve teknik imkana sahip olabilirler. Elbette ki bilgili, düşünen ve muhakeme yeteneği olan hiçbir insanın böyle bir iddiayı kabul etmesi mümkün değildir. Nitekim Sayın Adnan Oktar’ın 30 yılı aşkın bir süredirevrim teorisinin geçersizliğini ortaya koymak için yazdığı eserleri, insanların bu mantıksızlığı ve evrimin içi boş bir iddiadan ibaret olduğunu daha iyi görmelerine vesile olmuştur.

Sayın Adnan Oktar’ın, tesadüf iddiasının mantıksızlığını ve saçmalığını dünyanın dört bir yanında deşifre etmesinin ardından, Darwinistler de son zamanlarda tesadüf kelimesini doğrudan kullanmaktan çekinir olmuşlardır. Ancak bu sefer de tesadüf ile aynı anlama gelen ve aynı oranda mantıksız olan başka kelimeler kullanarak küçük duruma düşmeyeceklerini zannetmişlerdir. Oysa ister tesadüf desinler, ister rastgele desinler, ister random desinler, tümünde anlatılan şey, basit şuursuz olayların, şuurlu, dengeli, simetrik, kompleks, estetik ve olağanüstü güzellikteki bir canlı dünyasını yoktan var ettiği senaryosudur. Darwinistler bu iddiaları ile acınacak haldedirler.

Akıl almaz derece mantıksız senaryolarla canlılığın kökenine evrimci açıklamalar getirmeye çalışan DARWİNİSTLER GERÇEKTE TEK BİR PROTEİNİN DAHİ KENDİ KENDİNE OLUŞUMUNU AÇIKLAYAMAMAKTADIRLAR. Darwinistlerin sahtekarlıkları ile ilgili bilinmesi gereken ilk ve en önemli gerçek budur. Daha tek bir proteinin oluşumunu açıklayamayan Darwinistler, açıkça sahtekarlık yapmaktadırlar. Canlılığın oluşumu ile ilgili anlattıkları her hikaye uydurmadır. Bu gerçeğin ortaya çıkması ve ayrıca yüz milyonlarca yıldır hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş, milyonlarca yaşayan fosilin tüm dünyaya sergilenmesi, Darwinizm’in sonu olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder