İnsanın Yaratılışındaki İhtişam


İnsan tek bir seferde, kusursuz bir şekilde yaratılmıştır...

Aynı anda trilyonlarca hücrenin hep beraber büyümelerini ve bölünmelerini durdurmalarının ne kadar önemli bir olay olduğunu anlamak çok zor değildir. Eğer bu hücrelerden bazıları diğer hücreler gibi bölünmelerini durdurmasalar, sonuç insan için oldukça kötü olurdu. Gelişme durduğu zaman herhangi bir grup hücre, örneğin göz hücreleri bölünmeye ve büyümeye devam etseler, göz, göz boşluğu içinde sıkışarak patlardı.

Trilyonlarca hücrenin birden bire bölünme faaliyetlerini durdurmalarından söz etmişken bir konuyu hatırlatmakta fayda var. İnsanoğlunun onyıllardır savaştığı ve halen yenemediği kanser hastalığı, tek bir hücrenin durmaksızın bölünmeye devam etmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu örnek mevcut sistemdeki dengenin hassasiyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Bütün bu muazzam dengelerin zaman içinde, tesadüflerle oluştuğunu iddia etmek bilimsel gerçeklerle çelişmektedir. Çünkü dengedeki tek bir eksiklik, bütün sistemin yok olması anlamına gelir. Büyüme hormonu hakkında buraya kadar anlatılan bütün detaylar ve birbiri içine geçmiş bu hassas dengeler tek bir gerçeği göstermektedir: İnsan tek bir seferde, kusursuz bir şekilde yaratılmıştır.

İnsan bedeninin derinliklerinde gelişen bu binlerce kimyasal ve fiziksel olay, insanın bilgisi ve iradesi dışında gerçekleşmektedir. İnsan vücudunu oluşturan tek bir hücrenin bir an dahi ne yapması gerektiğini hesaplayacak, doğru kararı verecek bir aklı ve bilinci yoktur. Hücrelere de, hormonlara da, moleküllere de, atomlara da an an ne yapmaları gerektiğini Allah ilham eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder