İmam Rabbani Hazretleri Cübbeli’nin iddia ettiği gibi Hicri 1400’de Hz. Mehdi (as)’ın gelmeyeceğini değil, geldiğini söylüyor
İMAM RABBANİ HAZRETLERİ CÜBBELİ’NİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ HİCRİ 1400’DE HZ. MEHDİ (AS)’IN GELMEYECEĞİNİ DEĞİL, GELDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Cübbeli, İmam Rabbani Hazretleri’nin, Zira, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. Şu anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş vaziyettedir” sözlerini kullanarak, kendince Mehdi (as)’ın bu yüzyılda gelmiş olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmaktadır.
İmam Rabbani Hazretleri’nin bu sözü Cübbeli’nin sandığı gibi Hz. Mehdi (as)’ın gelmediğine değil, tam tersine Hz. Mehdi (as)’ın geldiğine delildir.

Çünkü;

1.  İmam Rabbani Hazretleri, bu sözü Hicri 1400 için değil kendi yaşadığı devir için kullanmıştır. Yani İmam Rabbani Hazretleri’nin KENDİ DEVRİNDE HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKMADIĞINI söylemesinin sebebi , Hz. Mehdi (as)’ın ÇIKIŞ ALAMETLERİNİN o dönemde HENÜZ TAHAKKUK ETMEMESİDİR. 

2. İmam Rabbani Hazretleri’nin “ONUN ZUHURU YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR” ifadesi HZ MEHDİ’NİN ZUHUR ALAMETLERİNİN YÜZYIL BAŞLARINDA TAHAKKUK ETMEYE BAŞLAYACAĞI ANLAMINDADIR, yoksa yüzyıl başında Hz. Mehdi (a.s.) hemen zuhur edecek, İslam ahlakı hemen hakim olacak ve Hz. Mehdi (a.s.) görülür görülmez hemen halk tarafından tanınacak ANLAMINDA DEĞİLDİR.
Nitekim İmam Rabbani Hazretlerinin söylediği gibi HİCRİ 1400 YILINDAN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN 30 YILLIK SÜREÇ İÇERİSİNDE HZ. MEHDİ’NİN ZUHURU İÇİN PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN BAHSETTİĞİ HEMEN HEMEN BÜTÜN ALAMETLER ÇIKMIŞTIR.

3. Cübbeli, müceddidlerin tam yüzün başında ilan edilmesi gerektiğini söylemektedir. Oysa kast edilen müceddid olan zatın, o yüzyıl içinde görevini yerine getiriyor olmasıdır. Örneğin 12. Yüzyılın müceddidi Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, 1193’te doğmuştur ve 1200’lerin müceddidir, ancak 1200’ün başında 7 yaşındadır.  Benzer şekilde, Bediüzzaman Hazretleri de 1300’lerin müceddidir. Ancak o da 1293’de doğmuştur ve 1300’ün başında 7 yaşındadır.
Cübbeli, Mahmut Efendi Hazretleri’ni Hicri 1432’de yani yüzyıl başından tam 32 yıl sonra müceddid ilan etmekte, böylece müceddidlerin, yüzyılın başından 32 yıl sonra çıkabileceklerini bizzat söylemektedir.

4. Ancak  Hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında Hz. Mehdi (as)’ın aşikar olarak bilinmesinden önce, 40 yıllık bir ilmi mücadele dönemi olduğu bildirilmiştir. Yani HİCRİ 1400’ÜN BAŞI Cübbeli’nin iddia ettiği gibi Hz. Mehdi (as)’ın aleni olarak bilindiği değil, İLMİ FAALİYETE BAŞLADIĞI TARİHTİR.
5. Hadislerde Hz. Mehdi (as)’ın aleni olarak çıkışından önce zorluklar ve sıkıntılar çekeceği haber verilmiştir. Eğer Cübbeli’nin iddia ettiği gibi Hz. Mehdi (a.s.) zuhur eder etmez, hemen bir gün içinde İslam ahlakı dünyanın dört bir yanına hakim olacak olsa, o zaman Hz. Mehdi (a.s.)’yi herkes tanır ve fark ederdi. Öyle bir ortamda ise Hz. Mehdi (a.s.) hiçbir zorlukla karşılaşmazdı.

Tüm bu açık delillerden görüldüğü üzere Rabbani Hazretleri’nin bu sözü Hz. Mehdi (as)’ın Hicri 1400’de gelmediğini değil, geldiğini göstermektedir. Nitekim Cübbeli’nin kendisi de, hem özel sohbetlerinde, hem cami sohbetlerinde, hem de kendisinin yönetimindeki Beyan dergisinde yer alan yazılarda, defalarca;
HZ. MEHDİ (AS)’IN HİCRİ 1400’DE GELECEĞİNİ ve
İMAM RABBANİ HAZRETLERİ’NİN ÜMMETİN İCABET ÖMRÜNÜN 1500’LERDE SONA ERECEĞİNİ söylediğini açık ve net olarak anlatmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder