Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri - 3. Bölüm
Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Üstün Özellikleri
3. Bölüm

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin İmanları Çok Kuvvetli Olacaktır
Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri hiçbir şüphe duymadan Allah’a karşı derin bir iman sahibi olacaklardır. Bu yönleri ile içinde bulundukları toplumda dikkat çekeceklerdir. 
“Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarının, ALLAH HAKKINDA ZERRE KADAR ŞÜPHELERİ OLMAYACAK ve Allah’ı nasıl tanımak gerekirse, o şekilde tanıyacaklar.” (El-Beyan Fi-Akbarı Hz. Mehdi (a.s.) Ahir Zaman (a.s.), bölüm: 5; Mikyal el-Mekarim, cilt:1, sayfa:65)
Onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) İLAHİ KORKUDAN ÜRPERİRLER. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, Sayfa 65)

Hadislerde ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebelerinin gecelerini ibadetle geçirdikleri de bildirilmiştir:

Onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) GECELERİ ABİD OLACAKLAR VE GÜN BOYUNCA ASLAN GİBİ GEZİNECEKLERDİR.(Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, Sayfa 65)
Gecelerini konfor içerisinde geçirmek yerine onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) RABLERİNE İBADET EDEREK geçireceklerdir. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, Sayfa 65)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebelerinin Manevi Yönleri Çok Güçlü Olacaktır

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebelerinin manevi yönden son derece gelişmiş, derin iman sahibi, samimi kalple Allah’a yönelen kişiler olacaklarına işaret edilmektedir.

Hz. Mehdi (a.s.)'ın talebelerinin ruhları LAMBA GİBİ AYDINLIKTIR, ONLARIN KALPLERİ DE AYDINLANMIŞTIR. (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)
Onun (Hz. Mehdi (a.s.)) talebelerinin tabiatı ARİ VE KUSURSUZ OLACAKTIR. RİYAKARLIKTAN VE TÜM DİĞER KİRLERDEN ARINMIŞ OLACAKLARDIR. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)

Hz. Mehdi (a.s.)'ın vesile olması ile bu kişilerin Allah sevgileri ve Allah korkuları son derece güçlü olacaktır.
Onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) HERŞEYE KADİR OLAN ALLAH’A TAMAMEN TESLİM OLACAKLAR. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 35 & Sayfa 311  Oyoon-o-Akhbaar al-Reza (a.s.)’dan aktarıyor.)
Onların (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin) KALPLERİ KÖTÜLÜK, KISKANÇLIK VE HUSUMETTEN ARINMIŞ ve kusursuz olacaktır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)

 Hz. Mehdi (a.s.)'ın Bir Kısım Yardımcıları Arapça Bileceklerdir

HZ. MEHDİ (A.S.)'IN YARDIMCILARI ARAP OLMAYACAK. Diğer milletlerden olacak. FAKAT ARAPÇA KONUŞACAKLAR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)

Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi (a.s.)'ın yardımcılarının Araplardan değil, başka bir milletten oldukları; ancak Arapça bildikleri anlaşılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder