Diktatörlerin Darwin Hayranlığı


Engels: "Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır..

Karl Marx:"Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor." (Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayınları, 1990, s.85)

Stalin: "Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini" (Alan Woods, Ted Grant. "Marxism and Darwinism", London: 1993)

Lenin: "Marx'ın teorisinin tümü, evrim teorisinin, en tutarlı, en tam, en düşünülmüş ve özlü biçimiyle çağdaş kapitalizme uygulanmasıdır. Marx'ın açıklamalarının büyük değeri, burada da, materyalist diyalektiği, evrim teorisini, tutarlı biçimde uygulamak ve komünizmi, kapitalizmden itibaren gelişen bir şey olarak düşünmektir." (Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980)

Mao: "Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayandırılmıştır."

Engels: "Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır." (John P. Diggins, Mussolini and Fascism, s. 15)

Trotsky: "Darwin'in buluşu, tüm organik madde alanında diyalektiğin (diyalektik materyalizmin) en büyük zaferi oldu." (Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999)

Rus komünizminin öncülerinden Plekhanov:
"Marksizm, Darwinizm'in sosyal bilimlere uygulanmasıdır " (Kapitalizmin Kara Kitabı, Evrensel Basım Yayın, syf: 388, 389, 390, 391)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder